Kształcenie na odległość

 

Szanowni Państwo, 

w przypadku, gdyby mieli Państwo uwagi, sugestie, pomysły lub inne refleksje na temat zbioru treści publikowanych w zakładce Kształcenie na odległość oraz tego, jak możemy publikowany zbiór uzupełnić - zapraszamy do kontaktu pod adresem: cdem@wum.edu.pl

Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne w celu doskonalenia i uzupełniania treści pomocnych w kształceniu zdalnym. 

RAPORT CDEM - NAUCZANIE Z WYKORZYSTANIEM METOD NA ODLEGŁOŚĆ

KSZTAŁCENIE NA WUM: Pytania i odpowiedzi - FAQ

ZARZĄDZENIE NR 193/2020 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

Kształcenie na odległość - pismo Rektora WUM

 

Kurs obsługi platformy e-learningowej WUM dla studentów

Tworzenie testu i pytań egzaminacyjnych do zdalnych egzaminów testowych

E-learning - jak tworzyć treści? Instrukcja

Instrukcja tworzenia testu na platformie MOODLE w ramach eWUM

Prawa autorskie w kursach e-learningowych WUM

Przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w kształceniu na odległość - zarządzenie Rektora WUM

 

Microsoft Teams - wsparcie kształcenia na odległość

Microsoft Forms - instrukcja tworzenia treści

Narzędzie do tworzenia ankiet - LimeSurvey

MEDtube - materiały multimedialne na wyciągnięcie ręki

 

Pomocne narzędzia do pracy zdalnej

Baza adresów WWW z otwartym dostępem do wiedzy 

Grafiki dostępne online - narzędzia dydaktyczne

 

Czasopisma z zakresu Edukacji Medycznej