Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CDEM WUM) jest jednostką ogólnouczelnianą, skupiającą w swojej strukturze Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia, Centrum Symulacji Medycznych oraz Biuro Projektów Dydaktycznych, których zadaniem jest poprawa jakości kształcenia.

Podstawowym celem CDEM WUM jest modyfikacja programów kształcenia w taki sposób, by z jednej strony studenci mogli bardziej efektywnie nabywać kwalifikacje i byli lepiej przygotowani do wymagań współczesnego rynku pracy, z drugiej zaś strony, by ułatwić nauczycielom akademickim uzyskiwanie efektów kształcenia w nowoczesny sposób, dostosowany do potrzeb współczesnych studentów, jak również dający satysfakcję z przywileju, jakim jest możliwość przekazywania wiedzy oraz kształtowania postaw etycznych i zawodowych.

Dzięki działaniom realizowanym w ramach CDEM WUM w procesie kształcenia zostaną zintensyfikowane kroki na rzecz rozwoju i promowania nowoczesnych technologii jak e-learning, VR czy rozszerzona rzeczywistość. Programy kształcenia będą modyfikowane tak, by położyć większy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce i rozwój umiejętności zarówno technicznych, praktycznych, jak i komunikacyjnych, niezbędnych lekarzowi, pielęgniarce, położnej czy ratownikowi medycznemu już od pierwszych dni pracy. Rozwijanie umiejętności praktycznych zostanie wzmocnione poprzez bardzo intensywny rozwój metod symulacyjnych przy współpracy z Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szeroka oferta zajęć fakultatywnych pozwoli studentom uzupełnić swoje przygotowanie o umiejętności, które dadzą im szansę skuteczniej leczyć pacjentów i to zgodnie z ich preferencjami i zainteresowaniami.

Jako, że nieodłącznym elementem kształcenia jest sprawdzanie nabytej wiedzy i umiejętności, do zadań CDEM WUM będzie należało również wspieranie działań rzetelnie i trafnie weryfikujących efekty kształcenia. Pozwoli to studentom łatwiej przejść do kolejnego etapu studiów, pokaże im bowiem w jakim stopniu przyswoili wymaganą od nich wiedzę i  umiejętności.

CDEM WUM będzie także wspierało nauczycieli w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów OSCE. Trudno wyobrazić sobie współczesną edukację, która zamyka się w murach jednej uczelni. Mając to na uwadze, perspektywicznym celem CDEM WUM jest również umiędzynarodowienie kształcenia lekarzy.

Po co to wszystko?

Cel CDEM WUM jest oczywisty. Należy zrobić wszystko, by studenci efektywniej się uczyli czerpiąc z nauki radość, a nauczyciele mieli komfortowe warunki do wykonywania swojej pracy i odczuwali satysfakcję z możliwości dzielenia się swoją wiedzą. Generalnie zaś, by ziścił się sen nas wszystkich (jako że wszyscy staniemy się kiedyś pacjentami), że znaleźliśmy się pod opieką wysoko wykwalifikowanego specjalisty, posiadającego odpowiednią wiedzę merytoryczną i praktyczną, jak również potrafiącego rozmawiać z chorym, budować z nim relację opartą na zaufaniu, zrozumieniu i empatii.

 

zespół

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACJI MEDYCZNEJ WUM
dr Antonina Doroszewska

antonina.doroszewska@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 037

p.o. Dyrektora Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM
Kierownik Projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Studium Komunikacji Medycznej WUM

Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia Biuro Projektów Dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznych Biuro Centrum
mgr Andrzej Artemiuk
p.o. Kierownika
andrzej.artemiuk@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 572
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Kierownik
anna.serzysko@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 719
lek. Marcin Kaczor
Kierownik
marcin.kaczor@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 485
cdem@wum.edu.pl
mgr Marek Fudała
Łukasz Hinc
mgr Anna Luszniewicz
inż. Marcin Malczyk
mgr inż. Joanna Pawłowska
mgr Maksymilian Radzimirski
mgr Dariusz Tomczak
mgr Iwona Góras
mgr inż. Barbara Jędras
Anna Konieczna
mgr Diana Rychlica
Eliza Smolarczyk
mgr Kamila Wołosz
Mateusz Dawidziuk
mgr Dorota Głuchowska
Józef Grygo
Barbara Karaśkiewicz
Aleksandra Mazur
mgr Agnieszka Pocheć
Piotr Sałaciński
mgr Mirela Sarnecka
Andrzej Saski
Piotr Zawadzki
mgr inż. Małgorzata Hys
mgr Magda Jakubiak
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia 
 mgr Andrzej Artemiuk
p.o. Kierownika

andrzej.artemiuk@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 572
 mgr Marek Fudała
Łukasz Hinc
mgr Anna Luszniewicz
inż. Marcin Malczyk
mgr inż. Joanna Pawłowska
mgr Maksymilian Radzimirski
mgr Dariusz Tomczak
 
 Biuro Projektów Dydaktycznych
 mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Kierownik
anna.serzysko@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 719

 mgr Iwona Góras
mgr inż. Barbara Jędras
Anna Konieczna
mgr Diana Rychlica
Eliza Smolarczyk
mgr Kamila Wołosz

 
 Centrum Symulacji Medycznych 
 lek. Marcin Kaczor
Kierownik
marcin.kaczor@wum.edu.pl
+48 (22) 57 20 485
 Mateusz Dawidziuk
mgr Dorota Głuchowska
Józef Grygo
Barbara Karaśkiewicz
Aleksandra Mazur
mgr Agnieszka Pocheć
Piotr Sałaciński
mgr Mirela Sarnecka
Andrzej Saski
Piotr Zawadzki
 
BIURO CENTRUM
cdem@wum.edu.pl
 mgr inż. Małgorzata Hys
mgr Magda Jakubiak