Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam wyraźną, świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w celu otrzymywania newslettera oraz w celu promocji CDEM. Wiem, że mam prawo do cofnięcia mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przez jej wycofaniem.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie „RODO” uprzejmie informujemy co następuje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (dalej w skrócie: „WUM”), ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie Pani/Pana zgody), w celu wysyłania do Pani/Pana newslettera oraz w celu promocji CDEM.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z którymi WUM ma podpisaną umowę (np. na usługi informatyczne).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • a) prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • e) prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
 • f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
 • g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przez jej wycofaniem;
 • h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub do państwa trzeciego.